MENU

Strona głównaAktualno¶ciInformacjeOsiągnięciaStrojeGaleriaPłyta

INFO
 
KontaktLinki"Zagroj mi muzycko"

 

1. Hrubieszowska Ty Ziemico
2. Tańce chełmskie (mel. lud.)
3. Zielono zasiała (mel. lud.)
4. Tańce podlaskie (mel. lud.)
5. Hej, od Biłgoraja (mel. lud.)

6. Tańce Rzeszowskie (mel. lud.)
7. Sumiała lescyna (mel. lud.)
8. Tańce Lachów S±deckich (mel. lud.)
9. Polka psztykana (mel. lud.)
10. Hej, od Krakowa jadę (mel. lud.)
11. Krakowiak "Z nad Wisły" (mel. lud.)
12. Zachodzi słoneczko (mel. lud.)
13. Chłopaki, chłopaki (mel. lud.)
14. Tańce górali żywieckich (mel. lud.)
15. Muzyka mieszczan Żywieckich (mel. lud.)
16. Kraj rodzinny (mel. lud.)

  

INNE