Witamy

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej

Data założenia

1987 rok

Nasza historia

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej powstał w 1987 roku przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Skupia on dzieci i młodzież szkół hrubieszowskich.

   Od samego początku Zespół tworzyła, nadała mu styl i niepowtarzalny charakter – Grażyna Temporowicz. Choreograf, kierownik artystyczny , ale również społecznik, świetna organizatorka, wybitna działaczka kultury. Swoją pasję zaszczepiła wśród młodego pokolenia hrubieszowian.
   Obecnie Zespół pracuje w 6 grupach, liczy 120 osób; a wychował już ponad 1500 tancerzy.
    Swój dorobek artystyczny prezentował w Danii, Hiszpanii, Portugalii, Serbii, Macedonii, Grecji, Turcji, Czechach, Niemczech, Watykanie, na Litwie, Ukrainie, Białorusi, Słowacji, Cyprze, we Włoszech, Sardynii, Sycylii , Chorwacji, Holandii, Francji, Peru, Meksyku, Izraelu i w Tajlandii. W sumie koncertował w 27 krajach Europy i świata w niektórych kilkakrotnie, podbijając serca ludzi pięknem prezentowanej sztuki, radością i wysokim profesjonalizmem. Wszystkie tańce wykonywane są z towarzyszeniem kapeli ludowej. Repertuar Zespołu zachwyca bogactwem i szeroką gamą prezentowanego folkloru. Zawiera tańce: lubelskie, podlaskie, chełmskie, rzeszowskie, przeworskie, lasowiackie, śląskie, wielkopolskie, łowickie, górali spiskich, Lachów sądeckich, górali i mieszczan żywieckich, a także polskie tańce narodowe. W swoim dorobku ma także tańce różnych narodów europejskich. Artyzm młodych tancerzy podkreślają dodatkowo starannie skompletowane stroje ludowe.

 Przez te 30 lat Zespół zdobył liczne nagrody w Polsce i Europie. W swoim mieście żywo upowszechniał pieśń ,, Hrubieszowska Ty Ziemico”, która stała się wizytówka nie tylko Zespołu, ale całego regionu. Godnie reprezentuje ziemię hrubieszowską we wszelkich uroczystościach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych . Wszędzie jest przyjmowany w sposób niezwykle gorący i pełen owacji.
   W 2000 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej gościł u Papieża – Jana Pawła II w Watykanie.
   Zespół ma w swym dorobku nagrania telewizyjne oraz płytę ,, Zagroj mi muzycko”. Od lat organizuje międzynarodowe spotkania folklorystyczne – ,,Europa na ludowo”.
   Od 1998 roku posiada weryfikację Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej
C. I. O. F. F.
   Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej – to wybitny ambasador polskiej kultury, odbicie piękna i szlachetnych idei, ucieleśnienie najwartościowszych tradycji narodowych.