Informacje

avatar

Kierownik artystyczny i choreograf:

Grażyna Temporowicz

avatar

Kierownik muzyczny oraz opracowanie muzyczne:

Krzysztof Gumiela

avatar

Akompaniatorzy:

Krzysztof Gumiela

avatar

Instruktor tańca:

Sylwia Hrycuniak

avatar

Kronikarz:

avatar

Garderobiana:

Zofia Wojtiuk

avatar

Administrator strony internetowej: